daaraangekomen

[spelling en uitspraak]
How do you pronounce 'gezellig'? What is the difference between 'eu' and 'ui'? How do you write...? You can use the phonetic keyboard if you are familiar with phonetic symbols.
[Jan. 12, 2008: due to the forum update, the phonetic keyboard has been temporarily disabled.]
Post Reply
vicki

daaraangekomen

Post by vicki » Sun Aug 15, 2010 7:17 pm

Is er een betekenisverschil tussen de twee onderstaande:
"Hoe ben je daar aangekomen?"
"Hoe ben je daaraan gekomen?"
Ware er geen, zijn de beide schrijfmanieren aanvaardbaar?

yohan
Waardevol lid
Posts: 67
Joined: Sat Jul 10, 2010 7:45 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: Frisian
Third language: English
Gender: Male

Re: daaraangekomen

Post by yohan » Sun Aug 15, 2010 7:52 pm

'Daaraan gekomen' is fout, 'daaraan' is geen woord.

Er zijn echter wel verschillende schrijfwijzen mogelijk:

'Hoe ben je daar aangekomen?' wil zeggen: op welke manier ben je er gearriveerd?
'Aankomen' is nl. arriveren, je bestemming bereiken.
Aankomen kan trouwens ook betekenen: 'toenemen in gewicht'. Bijv.: 'Met kerst ben ik wel drie kilo aangekomen.'

'Hoe ben je daar aan gekomen?'
wil zeggen: hoe ben je in het bezit gekomen?
Bijv.: 'hoe ben je aan die fiets gekomen?'

Hopelijk heb je hier iets aan :)

vicki

Re: daaraangekomen

Post by vicki » Sun Aug 15, 2010 8:57 pm

Dank je, Yohan, voor je beide antwoorden.
Daar schiet ik wel mee op!
Doch met je opmerking dat DAARAAN geen woord zij, ware ik veeleer geneigd om oneens te zijn. In mijn VanDale staat het namelijk verklaard als: bijwoord= AAN DAT...
Alle goeds, Yohan!

yohan
Waardevol lid
Posts: 67
Joined: Sat Jul 10, 2010 7:45 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: Frisian
Third language: English
Gender: Male

Re: daaraangekomen

Post by yohan » Mon Aug 16, 2010 11:26 am

Je hebt gelijk, Vicki!

'Daar aan' wordt samengevoegd tot 'daaraan' in bijvoorbeeld de volgende zin:
'Er was een gezellig feest. Daaraan voorafgaand trouwde het bruidspaar in het gemeentehuis.'
of
'Hij had een ernstige ziekte en is daaraan overleden.'

Zo leer ik ook nog eens wat :)

brucenator
Waardevol lid
Posts: 41
Joined: Wed Jun 29, 2016 4:18 am
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Gender: Male

Re: daaraangekomen

Post by brucenator » Mon Jul 25, 2016 7:05 pm


Post Reply