Inburgeringstoets per 1-4-2011 De inhoud is bekend ...

NT2 is 'Nederlands als Tweede Taal' or 'Dutch as a second language. 'Inburgering' is 'integration'. Many people who settle in the Netherlands have to do the 'inburgeringsexamen' or 'Staatsexamen NT2'. In this subforum, you can ask questions about this exam. If you have already done the exam, you are warmly invited to share your experience with us!
Post Reply
User avatar
adappel
Superlid
Posts: 127
Joined: Sun Jan 27, 2008 10:08 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Heemstede
Contact:

Inburgeringstoets per 1-4-2011 De inhoud is bekend ...

Post by adappel » Sat Feb 19, 2011 11:12 am

De inhoud van het examenonderdeel Toets GBL (Geletterdheid en Begrijpend Lezen) en van het nieuwe lesmateriaal om mensen voor te bereiden op deze toets zijn bekend.

Over de inhoud van de toets GBL valt te lezen in de Staatscourant -

https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... ortorder=4

Door BOOM uitgeverij te Amsterdam is op 18 februari het nieuwe lesmateriaal getoond. Dat materiaal is gemaakt in opdracht van de overheid (momenteel het ministerie van Binnenlandse Zaken).
Het nieuwe lespakketgaat 110 € kosten en is per 1 maart te koop. Naast het al bestaande dvd-fotopakket ( dat op tal van plekken ook gratis is te bekeijken en te oefenen) is er een lesboek voor Nederlands bijgevoegd.
Het aantal tincodes is veranderd: er zitten nu twee tincodes voor de TGN in het pakket en twee tincodes voor de toets GBL.

Zowel de Toets GBL als het nieuwe lesmateriaal is ontwikkeld tot en met niveau A2.
Het basisexamen inburgering moet per 1-4-2011 worden behaald door voldoendes te scoren op drie onderdelen.

Voor KNS: je moet 70% scoren (blijft ongewijzigd) - de toets duurt 15 minuten - er worden dertig vragen gesteld a.d.h.v. het fotoboek.
Voor TGN: je moet 26 punten scoren op een schaal van 10-80. Dan heb je niveau A1 - de toets duurt 15 minuten.
Voor GBL: je moet 26 punten scoren op een schaal van 10-35. Dan heb je niveau A1 - de toets duurt 25 minuten.

Over de toets GBL:
Deze toets bestaat uit 5 onderdelen.
Alles wordt met een microfoon opgenomen en beoordeeld door dezelfde computer als die welke de tgn en de kns beoordeelt. Je hoeft dus niet te schrijven.
Je krijgt een leesboekje met opdrachten.
Je hoort via de koptelefoon de instructies.

1 Je moet hardop losse woorden lezen -van makkelijk naar moeilijk - 55 woorden.

2 Je moet hardop zinnen lezen - 8 zinnen die qua moeilijkheid oplopen van 6 woorden naar 11 woorden.

3 Je moet hardop verhaaltjes lezen - drie verhaaltjes van 40-50- woorden.

Bij deze eerste drie onderdelen worden alle goede woorden gescoord, net als bij de nazegzinnen van de TGN - dus je moet vooral veel woorden goed (= redelijk verstaanbaar) kunnen voorlezen.

4 Je moet hardop 28 onvolledige zinnen lezen en dan afmaken: je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden - multiple choice - de keuzes staan op papier voor je neus, maar je moet het woord of de woorden hardop uitspreken - computer scoort goed/fout.

5 Je moet in stilte 3 verhaaltjes (52-84 woorden) lezen. Bij die verhaaltjes horen vragen. De vragen worden voorgelezen door de computer. Je moet dan het goede antwoord inspreken. De computer scoort goed/fout.

De feitelijke manier van scoren is geheim, net als bij de TGN.
Misschien wordt later mondjesmaat meer bekend over de manier van scoren.


Over het vernieuwde lespakket (€ 110)

Het vernieuwde lespakket is niet adequaat.
Het degelijke pakket is alsof je met een kanon op een mug schiet: veel te veel, veel te omvattend, veel te tijdrovend, veel te moeilijk (A2). Kandidaten zullen in grote verwarring raken vanwege dit pakket. Wat feitelijk gevraagd wordt (A1) wordt niet dueidelijk uit het pakket.
De toevoeging aan het huidige pakket Naar Nederland bestaat in feite uit een cursusboek (+cd-rom + internetversie). Het is een NT2-lesmethode. De methode lijkt volgens de makers op de Delftse methode (ook uitgegeven door BOOM), zij het zonder de schrijfoefeningen. Een andere methode waar het nog meer op lijkt is "Spreken is zilver" - een methode die in het begin van de tachtiger jaren is gebruikt. Deze methode is wegens dodelijke saaiheid uit de markt verdwenen. De saaiheid van het nieuwe cursusboek gaat 45 lessen aan een stuk door.
Met de nieuwe toegevoegde lesmethode leer je Nederlands lezen en nazeggen tot en met niveau A2. Het doorwerken van het cursusboek kost al gauw een maand of vier. Je kunt het in theorie zelfstandig doen. In theorie kan er veel ...
Ook zal het de belofte dat daarmee analfabeten zelfstandig kunnen leren lezen niet waar kunnen maken.
Ik heb nog geen deskundige gesproken die denkt dat dankzij de 20 opstaplessen in deze methode analfabeten kunnen leren lezen. Ook op dit punt zal nog de nodige kritiek volgen. De pretentie kan het materiaal nooit waarmaken.
Ad Appel

Specialist NT2 examens
Docent NT2
Specialist inburgeringsexamens

User avatar
adappel
Superlid
Posts: 127
Joined: Sun Jan 27, 2008 10:08 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Heemstede
Contact:

Re: Inburgeringstoets per 1-4-2011 De inhoud is bekend ...

Post by adappel » Thu Mar 03, 2011 10:57 am

Het nieuwe lesmateriaal wordt sinds enkele dagen ter verkoop aangeboden door Boom Uitgevers. (Amsterdam).
Als je het perse wilt bestellen:
http://www.naarnederland.nl/

De lesmethode bevat naast het aloude fotoboek ook een lesmethode om Nederlands te leren.
Maar:
De methode is niet efficiënt voor mensen die willen slagen voor het eamen op de ambassade.
De methode is niet leuk, maar saai.
De methode gaat uit van verouderde didactische principes voor NT2-leren.
De methode is niet adequaat: je leert niet de 1000 meest frequente woorden van het Nederlands, maar wel veel andere, wel grammaticale zaken, wel uitdrukkingen.
Je leert dankzij deze methode niet hoe je bij het examen moet nazeggen (TGN), je leert niet hoe je bij het examen moet lezen (GBL).

Er is een eenvoudige reden voor de tekortkomingen. De lesmethode is niet tot stand gekomen zonder overheidscontrole. De methode is ontwikkeld onder censuur. Makers hadden graag andere middelen willen gebruiken, maar kregen daarvoor geen toestemming van het Ministerie (nu Binnenlandse Zaken). Dat ministerie is er meer op uit om mensen tegen te houden aan de grens ... Dus zal dat ministerie geen lesmethode accepteren die het mensen juist makkelijker zou maken om te slagen voor een examen dat is ingesteld om minder immigranten te krijgen.

Gelukkig bestaat er ook efficiënter. moderner, leuker en meer adequaat lesmateriaal. Zonder subsidie en zonder censuur gemaakt.
Als je advies zoekt wat je kunt gebruiken, neem dan contact met me op.
Je krijgt dan onafhankelijk advies.
Ad Appel

Specialist NT2 examens
Docent NT2
Specialist inburgeringsexamens

Haagse_Meester
Waardevol lid
Posts: 31
Joined: Fri Feb 11, 2011 3:13 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German

Re: Inburgeringstoets per 1-4-2011 De inhoud is bekend ...

Post by Haagse_Meester » Fri Mar 04, 2011 3:27 am

adappel wrote:Gelukkig bestaat er ook efficiënter. moderner, leuker en meer adequaat lesmateriaal. Zonder subsidie en zonder censuur gemaakt.
Als je advies zoekt wat je kunt gebruiken, neem dan contact met me op.
Je krijgt dan onafhankelijk advies.
Geachte heer Appel,

Ik kan, als niet-docent, de lesstof niet beoordelen, maar deze zinnen geven me een nare bijsmaak... Eigenbelang enzo... :-? Mijns inziens dient U Uw bijdragen te vrijwaren van commentaar voor persoonlijk gewin. Ik had van U een professionelere houding verwacht, en bovenstaande stelt mij dus teleur. Hoe de moderatoren hier tegenaan kijken weet ik niet, maar dit forum is bedoeld om anderen te helpen, geen gratis* uithangbord voor Uw professionele activiteiten... [-X

*gratis voor de gebruikers, U misbruikt het dus op kosten van anderen.... Kwalijke zaak... :x
"You don't need eyes to see, you need vision"

(Faithless, 'Reverence' from the 1996 Reverence album)

Post Reply