Color code

Please read the announcements before posting.
Post Reply
User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Color code

Post by Joke » Tue Nov 07, 2006 6:47 pm

Hallo allemaal,

Wanneer de vraagbaken een tekst van jullie corrigeren, gebruiken we meestal een (min of meer) standaard kleurcode. Het is waarschijnlijk wel handig om die een keer toe te lichten, zodat jullie weten wat je fout doet en andere vraagbaken dezelfde codering kunnen hanteren.

When the vraagbaken correct your texts, we usually use a (more or less) standard color code. It might be useful to explain this code properly, so that you know what you did wrong and all 'vraagbaken' can use the same code.

Blauw #0000FF
Spelfouten (alleen de fout blauw, niet het hele woord) of gebruik van verkeerde woorden (het hele woord blauw)
Typos (only the error is blue, not the whole word) or wrong word use (whole word blue).
Of ik de oorsponkelijke woorden bij verbetering met blauw doorgestreept laat staan of gewoon vervang, hangt een beetje van mijn humeur af ;)
Whether I strike through the original words when I correct in blue or just delete them, depends on my mood ;)

Rood #FF0000
Verkeerde woordvolgorde (het woord is doorgestreept op de oorspronkelijke plaats en in het rood op de goede plaats gezet).
Wrong word order (the word has been struck through at the original place and placed at the correct location in red).

Groen #008000
Ontbrekende woorden
Missing words

(Groen en tussen haakjes)
Suggestie voor een beter woord zonder dat het oorspronkelijke echt fout is.
Suggestion for a better word without the original word being wrong.

(Tussen groene haakjes)
Woord of deel van woord kan worden weggelaten, maar dat hoeft niet.
Word or part of the word can be omitted, but it doesn't has to.

Doorgestreept
Overbodig woord
Unnecessary word

Donkerblauw (en cursief) #000080
Engelse vertaling
English translation

[edit by ...] Donkerrood (en klein) en tussen edit-tags [/edit] #800000
Melding van een moderatorbewerking
Moderator edit notification.

Grijs #E8E8E8
Onzichtbaar in quotes, bijvoorbeeld voor antwoorden in oefeningen. Wordt zichtbaar bij selecteren.
Invisible in quotes, e.g. for answers in exercises. You can make it visible by selecting text.
Example wrote:Like this
Voorbeeld/Example wrote: Ne, dank Pieter, we zijn allemaal samen te gaan, zei Harriette en balde haar vuistje vast met de kaart.

>>

Nee, dank je Pieter, we zijn gaan allemaal samen te gaan, zei Harriette en balde haar vuist(je) vast met om de kaart (en ze klemde de kaart vast in haar vuist).
"No, thanks, Pieter, we will go all together", said Hariet and clenched her fist with the map tightly.
Groetjes Joke

PS. Sorry Vicky, your sentence was not as bad as this one, but I added some extra mistakes to show everthing in one sentence.
Last edited by Bieneke on Tue Mar 18, 2008 12:12 am, edited 1 time in total.

User avatar
Quetzal
Retired moderator
Posts: 2173
Joined: Sat Nov 04, 2006 11:51 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Belgium

Post by Quetzal » Tue Nov 07, 2006 7:04 pm

Dank je, ik zal proberen dezelfde code te gebruiken.

Thank you, I'll try to use the same code.

yeknom
Lid
Posts: 13
Joined: Sun May 18, 2008 9:59 pm
Location: venezuela
Contact:

Re: Color code

Post by yeknom » Mon May 26, 2008 4:17 am

hey.. thats very usefull, really, i am in another forum about improving my english. and sometimes is really chaotic... i will copy this system.. thank u very much for this idea
=)

Sarahmk
Nieuwkomer
Posts: 1
Joined: Sat Mar 03, 2012 11:59 pm
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English (Great Britain)
Third language: Spanish
Fourth language: German
Gender: Female

Re: Color code

Post by Sarahmk » Sun Mar 04, 2012 12:12 am

Hoe streep je dan iets door? Ik zie dat nergens staan.

User avatar
Quetzal
Retired moderator
Posts: 2173
Joined: Sat Nov 04, 2006 11:51 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Belgium

Re: Color code

Post by Quetzal » Sun Mar 04, 2012 2:25 am

Sarahmk wrote:Hoe streep je dan iets door? Ik zie dat nergens staan.
Je plaatst [ s ] voor het woord en [ / s ] erna (zonder de spaties, natuurlijk).

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Re: Color code

Post by Joke » Sun Mar 04, 2012 10:56 am

Er is ook een knopje "s" als je een nieuw bericht schrijft (tweede van rechts). Als je daarop klikt, wordt alles wat je geselecteerd hebt doorgestreept.

Shazzy
Superlid
Posts: 478
Joined: Thu Feb 23, 2012 5:20 pm
Country of residence: United Kingdom
Mother tongue: English
Second language: Dutch
Gender: Female
Location: Isle of Wight, UK

Re: Color code

Post by Shazzy » Sun Mar 04, 2012 3:36 pm

Very helpful.
Dank je wel Joke.

Gules
Waardevol lid
Posts: 96
Joined: Sat Nov 26, 2011 1:49 am
Mother tongue: English
Second language: Dutch

Re: Color code

Post by Gules » Mon Jul 13, 2015 9:42 pm

How would/do you determine which colour to use when more than one issue is present? Bv. when a past participle is given when the infinitive form is used -- and also the word originally used is placed incorrectly within a clause/sentence?

ngonyama
Superlid
Posts: 1334
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Color code

Post by ngonyama » Tue Jul 14, 2015 12:50 am

Dunno. Maybe make it purple or so? Then under the text explain what you mean by that?

Post Reply