Tekst vertalen

Een hoekje voor absolute beginners. Hier schrijf je alleen eenvoudige zinnen en over eenvoudige onderwerpen / A corner for absolute beginners. Here, you only write simple phrases and about simple topics.
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Tekst vertalen

Post by Crecker » Mon Jan 05, 2015 11:41 am

Hallo idereen!

Vandaag heb ik een vertaling voor jullie om te corrigeren! Ik had dit lang geleden al vertaald. Ben ik verbeterd of nee?
Welke taal spreek je?

Als je naar een nieuwe stad verhuist, ook als die in dezelfde regio waar je woont zit, forceert het je een nieuwe sprekenmanier te leren kennen. Ik kom uit de regio Abruzzo en ik woon een paar maanden in Bologna en ik ben nu aan het proberen om hoe ze hier spreken te adapteren: ja, ze spreken niet normaal!

Soorten studenten
Hier kun je drie soorten studenten vinden:
1. de radicale: ze zijn aan hun eigene plaatsen heel gebonden en ze willen hun dialect niet veranderen, totdat ze aan het donkere gezag overgeven;
2. de neutrale: ze vinden de nieuwe sprekenmanier leuk en ze proberen het te leren;
3. de revolutionaire: soms vergeten ze waar ze uit komen maar ze herinneren het uiteindelijk.

Ik weet niet precies tot welke categorie behoor ik, misschien tussen de neutrale en de revolutionaire (meer de revolutionarie, denk ik).

Confusie met medeklinkers
Dit is hoe Bolognese mensen praten: je kunt wel een confusie horen met het gebruiken van de letters "s" en "z". De eerste klinkt zoals een "sh" en de tweede klinkt zoals een "z" (en je moet heel aandachtig zijn om ze te onderscheiden). De simpele zin "Oggi sono stato in via Zamboni" ["Vandaag was ik in via Zamboni"] komt dus naar "Oggi shono shtato in via Samboni" veranderd.

Hoe spreek je?
Nu ga je analyseren hoe ze "Open de deur" zeggen: dat mag je simpel vinden maar het is wel niet. Als je een Bolognese vriend hebt, als je Bolognese vriend naar je huis komt, als je Bolognese vriend op de intercom ringt, zou hij "Dammi il tiro" ["Geef me de trek"] zeggen. Wat betekent het? "Open de deur": in het oude Bologna moest je een koord trekken om de deur te openen.

Dialect, dialect, dialect
Laatst maar niet het minst: je kunt woorden vinden dat je nooit hebt gehoord. "Immondizia" ["vuilnis"] wordt "rusco", maar dit is de slechtste ding niet! "Soccia" of "socc'mel", die "succhiamelo" ["zuig het"] in het Italiaans bedoelt, is de top! Dat zou een beetje vulgair kunnen klinken maar dat betekent niet wat je denkt! "Socc'mel" betekent "Verdomme". Als je me niet gelooft, ga naar de Wikipediapagina!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst vertalen

Post by Teodor » Sun Jan 18, 2015 9:06 pm

Crecker wrote:Hallo idereen!

Vandaag heb ik een vertaling voor jullie om te corrigeren! Ik had dit lang geleden al vertaald. Ben ik verbeterd of nee?
Ja, dat denk ik wel :)
Welke taal spreek je?

Als je naar een nieuwe stad verhuist, ook als die in dezelfde regio waar je woont zit ligt, (forceert) dwingt het je een nieuwe (sprekenmanier) manier op te spreken te leren kennen. Ik kom uit de regio (Abruzzo) Abruzzen en ik woon een paar maanden in Bologna en ik ben nu aan het proberen om hoe ze hier spreken te adapterenover te nemen: ja, ze spreken niet normaal!

Soorten studenten
Hier kun je drie soorten studenten vinden:
1. de radicale: ze zijn aan hun eigene plaatsen heel gebonden aan hun eigen plaats (beter: streek) en ze willen hun dialect niet veranderen, totdat ze zich aan het donkere gezag overgeven;
2. de neutrale: ze vinden de nieuwe sprekenmanier manier om te spreken leuk en ze proberen het te leren;
3. de revolutionaire: soms vergeten ze waar ze uit vandaan komen maar ze herinneren het zich uiteindelijk.

Ik weet niet precies tot welke categorie behoor ik, misschien tussen de neutrale en de revolutionaire (meer de revolutionare, denk ik).

(Confusie) Verwarring met medeklinkers
Dit is hoe Bolognese mensen praten: je kunt wel een confusie horen met het gebruiken van de letters "s" en "z". De eerste klinkt zoals een "sh" 'sj' en de tweede klinkt zoals een "z" (en je moet heel aandachtig zijn om ze te onderscheiden). De simpele zin "Oggi sono stato in via Zamboni" ["Vandaag was ik in via Zamboni"] komt dus naar "Oggi shono shtato in via Samboni" veranderd.

Hoe spreek je?
Nu ga je analyseren hoe ze "Open de deur" zeggen: dat mag je simpel vinden maar het is wel niet. Als je een Bolognese vriend hebt, als je Bolognese vriend naar je huis komt, als je Bolognese vriend op de intercom ringt, zou hij "Dammi il tiro" ["Geef me de trek"] zeggen. Wat betekent het? "Open de deur": in het oude Bologna moest je een koord trekken om de deur te openen.

Dialect, dialect, dialect
Laatst maar niet het minst: je kunt woorden vinden dat je nooit hebt gehoord. "Immondizia" ["vuilnis"] wordt "rusco", maar dit is (de het slechtste ding) het ergste niet! "Soccia" of "socc'mel", die wat "succhiamelo" ["zuig het"] in het Italiaans bedoelt betekent, is de top! Dat zou een beetje vulgair kunnen klinken maar dat betekent niet wat je denkt! "Socc'mel" betekent "Verdomme". Als je me niet gelooft, ga naar de Wikipediapagina!
[/quote]

De meeste fouten die je maakt zijn vrij 'idiomatisch'. Daarmee bedoel ik dat het om dingen gaat, die we gewoon op een bepaalde manier zeggen, zonder dat daar echt een dwingende grammaticale regel aan de basis van ligt:
zit -> ligt: Men zegt van steden dat ze in een bepaald land of een bepaalde streek liggen.
forceren -> dwingen: 'Forceren' klinkt naar mijn gevoel te 'sterk'.
(Abruzzo) Abruzzen: In het Nederlands kennen we de vorm 'Abruzzen' (meervoud). Het is wel zo dat we in het Nederlands voor veel plaatsen steeds vaker de oorspronkelijke vorm gebruiken. Zo hoor je bv. ook steeds vaker 'Firenze' in plaats van 'Florence'. Aangezien de Abruzzen hier niet zo heel bekend zijn, denk ik dat niet veel mensen zouden opmerken wanneer je 'Abruzzo' zegt.
(Confusie) Verwarring; 'Confusie' is geen alledaags woord. Hoogstens zal het misschien in een wetenschappelijke tekst gebruikt worden.

Dat van 'het donkere gezag' klinkt wel heel... literair. 'De duistere verleiding'?
EDIT: Ik heb even ngoyama's oude verbetering nagelezen, en daar zie ik dat ze het vertaalt als "tenzij ze er door de duivel toe gedwongen worden". Ik dacht dat je wou zeggen dat ze hun aanpassing zo lang mogelijk uitstelden, tot ze zich uiteindelijk gewonnen gaven (= dat ze 'capituleerden'), maar als het betekent dat ze altijd op hun oude manier spreken behalve af en toe wanneer het niet anders kan, dan is ngoyama's verbetering inderdaad beter.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst vertalen

Post by Crecker » Mon Jan 19, 2015 9:46 am

Oké! Dank u wel voor je hulp, Teodor! Nu heb ik een paar vragen...

1. Waarom is het vandaan en geen uit?
2. Waarom is het wat en geen die in de laatste alinea?
3. Hoe kan ik de wederkerend werkwoorden onderscheiden? Is er een online woordenboek dat dat me zegt?

Mijn grootste probleem is dat ik een arme woordenschat heb, ik moet dus naar woorden op een dictionaire opzoeken... Dat maakt me triest omdat ik niet weet hoe ik meer woorden kan leren. :(

Hoe dan ook, nogmaals bedankt!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst vertalen

Post by Teodor » Mon Jan 19, 2015 3:53 pm

Goede vragen, eigenlijk! En zoals alle goede vragen, zijn die moeilijk te beantwoorden ;)
Crecker wrote:Oké! Dank u wel voor je hulp, Teodor! Nu heb ik een paar vragen...

1. Waarom is het vandaan en geen uit?
Het klopt dat we zeggen dat iemand uit Italië/China/Parijs... komt, maar vreemd genoeg vragen we niet "waar iemand uit komt" (maar wel bv.: "Uit welk land ben jij afkomstig?"). Althans, volgens mijn taalgevoel klinkt dat vreemd. Waaruit? kan bijvoorbeeld beantwoord worden met "Uit die doos.", of "Uit water." (op de vraag: "Waaruit bestaat het grootste deel van het menselijke lichaam?")
maar niet "Uit dat land/die stad."

Maar misschien denken andere moedertaalsprekers er anders over. Nu maak je me onzeker? ;)
2. Waarom is het wat en geen die in de laatste alinea?
Omdat je een woord aanhaalt ('citeert'). Net zoals we ook 'wat' gebruiken wanneer we hele zinnen citeren: "Hij zei "Dammi il tiro", wat "Open de deur!" betekent.")

Er zijn nog een aantal gevallen waarin we 'wat' in plaats van 'dat' gebruiken. Hier vind je een overzicht.
3. Hoe kan ik de wederkerend werkwoorden onderscheiden? Is er een online woordenboek dat dat me zegt?
Hmmm... Het probleem is, dat veel woorden alleen afhankelijk van de context een wederkerend voornaamwoord krijgen, en die worden dan vaak niet vermeld in de kleinere woordenboeken.

Bijvoorbeeld, wanneer je op vandale.nl 'vergissen' intikt, krijg je meteen het woord 'zich vergissen' te zien, omdat dit werkwoord altijd met een wederkerend voornaamwoord wordt gebruikt. Maar wanneer je 'wassen' intikt, krijg je geen 'zich wassen' te zien, omdat je ook iemand anders kunt wassen: "Hij wast zich. / Hij wast het kind.") In zulke gevallen moet je nadenken, maar op zich is het logisch: wanneer onderwerp en lijdend voorwerp hetzelfde zijn, gebruik je het wederkerend voornaamwoord.

Vandale.nl geeft zo voor 'herinneren' het volgende resultaat:
her·in·ne·ren (herinnerde, heeft herinnerd) 1in het geheugen terugroepen: iem. (aan) iets herinneren; zich iets herinneren
Er zijn maar een aantal gevallen waarin je steeds een wederkerend voornaamwoord hebt. 'Zich vergissen' is daar waarschijnlijk het belangrijkste voorbeeld van: je kunt niet *"iemand anders vergissen". Ik begrijp dat dit moeilijk is, want in andere talen kan dit soms wel. In het Frans zegt men "se tromper" (zich vergissen -> wederkerend voornaamwoord), maar je kunt ook zeggen "tromper quelqu'un" (iemand bedriegen). Ik ken geen Italiaans, maar ik kan me voorstellen dat dit in die taal ook zo is, aangezien het ook een Romaanse taal is.

Het goede nieuws is dat er niet veel werkwoorden met een verplicht wederkerend voornaamwoord zijn. In de Algemene Nederlandse Spraakkunst staat een volledig overzicht, maar enkele (zoals "zich vermeien") zijn heel erg ouderwets of gebonden aan een heel specifieke context.

Voor de andere moet je de regel toepassen: als onderwerp en lijdend voorwerp gelijk zijn, gebruik je het wederkerend voornaamwoord. Jammer genoeg vermelden niet alle woordenboeken of een werkwoord transitief is of niet.
Mijn grootste probleem is dat ik een arme woordenschat heb, ik moet dus naar woorden op (een dictionaire) in een woordenboek opzoeken... Dat maakt me triest omdat ik niet weet hoe ik meer woorden kan leren. :(
Geen zorgen, dat is normaal. Het is een cliché, maar om je woordenschat te vergroten, moet je én veel lezen én veel spreken/schrijven (want anders blijft het bij een passieve kennis). Ik heb het meegemaakt toen ik Servo-Kroatisch begon te leren: ik kon al vrij snel teksten verstaan, maar kon de woorden die ik kende niet spontaan gebruiken, bij gebrek aan oefening. Maar dat komt wel, zeer geleidelijk.

('Dictionaire' wordt volgens mij alleen gebruikt door baronessen en Brusselaars ;)

We zeggen wel "naar iets zoeken" ("iets zoeken" mag ook), maar met "opzoeken" gebruiken we geen "naar". In een woordenboek is het steeds "opzoeken", dus dat was al heel goed!)

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst vertalen

Post by Crecker » Mon Jan 19, 2015 8:12 pm

Dank u, Teodor! Uw post is heel nuttig!
Nu heb ik gerealiseerd dat "herinneren" en "overgeven" ook wederkerende werkwoorden in het Italiaans zijn.
(This last sentence that I've written sounds weird to me...)
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst vertalen

Post by Bert » Mon Jan 19, 2015 10:37 pm

Crecker wrote:Dank u, Teodor! Uw post is heel nuttig!
Nu heb ik me gerealiseerd dat (...)
Nu heb ik me gerealiseerd dat in het Italiaans zowel herinneren als overgeven wederkerende werkwoorden zijn.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst vertalen

Post by Crecker » Tue Jan 20, 2015 4:37 pm

Ehm... Ja, dank u Bert! :P "realizeren" is geen wederkerend werkwoord in het Italiaans...
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst vertalen

Post by Bert » Tue Jan 20, 2015 10:09 pm

Crecker wrote:Ehm... Ja, dank u Bert! :P "realiseren" is geen wederkerend werkwoord in het Italiaans...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst vertalen

Post by Teodor » Tue Jan 20, 2015 11:06 pm

Ik vermoed dat we 'zich realiseren' hebben overgenomen uit het Frans, waar 'se réaliser' ook reflexief is.

Noteer dat 'realiseren' geen wederkerend voornaamwoord krijgt wanneer het 'verwezenlijken' betekent ("hij heeft een belangrijk project gerealiseerd").

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst vertalen

Post by Crecker » Wed Jan 21, 2015 10:54 am

Dank jullie zóóóó wel! Ik heb veel dingen geleerd! :)
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst vertalen

Post by Teodor » Wed Jan 21, 2015 2:23 pm

Teodor wrote:Ik vermoed dat we 'zich realiseren' hebben overgenomen uit het Frans, waar 'se réaliser' ook reflexief is..
Oeps, nu ik er wat over nagedacht heb, blijkt dat réaliser ook in het Frans niet wederkerend is. Dat is gewoon Nederlandse invloed in mijn Frans :o

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst vertalen

Post by Crecker » Wed Jan 21, 2015 8:47 pm

Geen probleem, hoor! Ik spreek geen Frans, dus weet ik dat niet :P I would have trusted you! (= "Ik zou op je vertrouwd zijn"?)
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst vertalen

Post by Bert » Wed Jan 21, 2015 11:49 pm

Crecker wrote:Geen probleem, hoor! Ik spreek geen Frans, dus weet ik dat niet :P I would have trusted you! (= "Ik zou op je vertrouwd zijn"?)
Ik kan het niet garanderen, maar: Ik zou je hebben vertrouwd.

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 997
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: Tekst vertalen

Post by BrutallyFrank » Wed Jan 21, 2015 11:58 pm

'Realiseren' kan twee betekenissen hebben: 'gewaarworden' of 'verwerkelijken'; 'zich realiseren' heeft alleen de betekenis 'gewaarworden'.
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst vertalen

Post by Teodor » Thu Jan 22, 2015 4:42 pm

Crecker wrote:Geen probleem, hoor! Ik spreek geen Frans, dus weet ik dat niet :P
Ja, maar stel je voor dat iemand me hier zou hebben verbeterd! Als ik mezelf verbeter, schaam ik me minder :)
I would have trusted you! (= "Ik zou op je vertrouwd zijn"?)
Hmmm... In ieder geval is 'vertrouwen' (met of zonder 'op') een hebben-werkwoord.
Zelf zou ik zeggen "Ik zou je vertrouwd hebben." (of: "Ik zou je hebben vertrouwd" - beide volgorden zijn goed). Of "Ik zou je geloofd hebben."

'Vertrouwen op' bestaat als constructie ook. Het betekenisverschil met 'vertrouwen' is zeer subtiel, zo subtiel dat ik het moeilijk kan uitleggen :-D
'Vertrouwen' betekent dat je in iemands betrouwbaarheid gelooft, dat hij niet liegt en ook geen domme dingen zegt. In het Engels zou je het kunnen vertalen als 'to trust someone'.
'Vertrouwen op' betekent eerder dat je op iemand maar vooral op iets kunt rekenen, bv. zeker weten dat iemand op tijd zal komen. 'Vertrouwen op' is naar mijn gevoel vooral iets wat je met dingen of feiten doet: "Ik vertrouw op zijn kennis." of "Ik vertrouw erop dat hij de afspraak zal nakomen." Maar in de bijbel staan ook zinnen als "Degenen die op Hem vertrouwen [...], zal Hij in volkomen vrede laten leven! ", dus zulke constructies zullen ook wel 'mogen'.

Maar misschien kan iemand anders het beter uitleggen.

Post Reply