Luistervaardigheid

Would you like to publish your own sound files? As a Dutch native speaker, you can create sound files to help Dutch learners. If you are studying Dutch, you can record your voice to practice your pronunciation -- and ideally, let the rest of us enjoy it too. :)
Post Reply
brucenator
Waardevol lid
Posts: 41
Joined: Wed Jun 29, 2016 4:18 am
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Gender: Male

Luistervaardigheid

Post by brucenator » Tue Jul 12, 2016 8:17 pm

https://www.youtube.com/watch?v=4wFDPergM14
Anne van Veen — RTL Late Night (4 min 52 sec)

Ik heb de video hierboven 5, 6 keer bekeken en zeer nauw beluisterd, maar ik kan het niet helemaal volgen.

Is er hier iemand die me hiermee zou kunnen helpen? Harstikke bedankt bij voorbaat!

Hier volgt mijn tekst:

… nou, of dat het dit thema eigenlijk is inderdaad dat het zo vaak gebeurd, dat je dat wil benoemen als misstand.

Ja, nou kijk, ik heb dit nog eenmaal, dat kwam . . . allemaal uit, dus dat is niet de intentie van dit boek, maar ik denk dat het wel relevant is dat zo'n… ik heb die toneelschool als decor gekozen, en er komt [geen?] verzet, althans zo heb ik het ervaren, vanuit die omgeving. En dat geeft echt een dubbele… Dat heeft integreteit. [Is dat voor het hoofdpersonage best van… geen enkele kwestie van nee in tegen WAT???] aan het instituut, aan de man, of aan jezelf? En het is al allemaal zo spannend.

Mm-hm. Laten wij even luisteren naar Halina Reijn die zat in College Tour, en waar het ook over deze kwestie ging [nou daar of zegt als WAT??] volgende.

(bron video: https://www.youtube.com/watch?v=6R5jiQJXAMk startpunt: 41:30)
... (dus) ik vind om een soort openbare heksenjacht te openen in een soort van gebied waar ik denk… waar het juist gaat over dat soort dingen vind ik discutabel. Aan de andere kant vind ik het natuurlijk de taak van onderzoeksjournalisten en van de wet en zeker van een opleidingsinstituut om dat super goed in de gaten te houden, en het mag nooit, nooit, nooit gebeuren natuurlijk in principe. Alleen het feit dat het af en toe voor komt is niet te vermijden. . . . . Als je in een machtpositie zit en iemand komt naar je toe en die begint jou te verleiden, dan nog mag je natuurlijk daar niet [binnen gaan?], dan nog moet je gewoon hard zijn.

Makkelijk gezegd, maar is dat makkelijk gedaan?

Nou, ik vind die ??? waarde, vind ik het interessant ook voor mij als schrijver, want dus [zij wil ??? waarde], en natuurlijk is het goed om dat ter discussie te stellen. Maar ik probeer daar… ik probeer in mijn boek een antwoord te geven op die discussie. En het is zeker zo dat in die positie is het gewoon… ben jij heel kwetsbaar. En degene die aan de andere kant staat, de oudere en de . . . ook, en dan [verantwoordelijke daarvan?] hoop je dat die zo waakzaam of wijs is om, wat er ook van die andere kant komt, dat toch te kunnen pareren, enigszins.

Peter, hoe zit jij in deze discussie?

Nou ja, het gebeurt in zo ongelofelijk veel [landen?] van onze maatschappij. Alleen wat je net zei en wat Halina ook zei: is dit toch zo dat je verwacht niet voor een opleiding waar het gaat over de misstand in de wereld, hè? Dat het op het toneel heel vaak over wat wel in de wereld wel of niet kan en wat wel moeten en [wel even] inderdaad kritiek op, is toch verbijsterend dat je die [partij?] ook daar tegenkomt. Maar het is jammer genoeg, het is geen uitzondering, denk, dat je dat overal maar ook overal altijd weer mee zo tegenkomt.

Ja, ja.

Maar ik vind het wel – moet ik hier zeggen: ik doe even chapeau – ik vind het heel dapper dat je daarover geschreven hebt.

Doe je met het titel [onderhand?], het titel is 'Wie ik aan het zijn was,' dat er voor de hoofdpersoon dingen gebeuren, daardoor ze anders is geworden dan ze eigenlijk gaat willen worden.

Ja, dat vind ik heel correct inderdaad van de titel zeker, want ik speel ook heel graag met het scheurvlak, zeg maar, van fictie en werkelijkheid, omdat het ook in die opleiding een heel spannend . . . ja, dat is allemaal zo, dat ga je door elkaar halen. En zij is eigenlijk nog… zij heeft nog geen identiteit als ze op die school komt. Die komt uit de provincie. En wie ben jij nou eenmaal? Dus zeker, die titel staat zeker symbool voor het zoeken naar het zijn en achteraf bekeken, voelt zij als ze terugblikt op die periode, dat dat een versie is geweest die wel zo is ingekleurd maar niet echt bij haar…

Speelt dat toch ook hiermee dat je eens een opleiding… er is nou althans een ander verzet, het is misschien een beetje een cliché, maar het is misschien toch wel zo, men wil graag in de . . . je wil graag bekend worden. Je wil graag, hè . . . Speelt dat ook een groter rol mee dat je daardoor als wie je...

Wie wil slagen? Wie wil slagen?

Nou, je wil gewoon erkenning.

Ja, dat is het, hè?

Je bent [beroefd???] toch naar bevestiging. En de ene wil bekend worden, [dat lachte me?], en het was voor mij niet het geval, want iedereen al bekend was om mij heen. Dus dat was niet de eerste . . .

Het speelt wel altijd weer een rol.

. . . was wel liefde vanuit jouw kant naar hem ook toch?

Euh nou, wat ik zeg: op dat moment wil je dat geloven. Als een ouder iemand, dat heb ik geprobeerd om te schrijven hier, die. Het is echt een wankele illusie die ze samen creëren. [bij? is? dat? ook? voort? voor? met? WAT???] afhankelijk van die illusie. Hij heeft iets nodig en zij heeft iets nodig.

??? geleid, hebben daarom soms de theatreschool ook om een relatie gevraagd natuurlijk en iemand kan zeggen: nou ja, ok, zij hebben de boek nog niet gelezen, maar wel de publiciteit daarover gevolgd. En b., [mede?] daardoor hebben ze wel de reglementen iets aangepast, een update gegeven, zodat de gedragsregels scherper in de gaten worden gehouden.

Nou, het was wel verbijsterend dat er een forum van ontkenning kwam uit de theatreschool waarvan ik denk: [Had dat nou gelijk gezegd?] openbaar gemaakt. OK, die dingen gebeuren, zijn ook bij ons gebeurt, en daar openheid te overgeven. Dat is bij mij in elk geval enorm gewonnen.

ngonyama
Superlid
Posts: 1333
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Luistervaardigheid

Post by ngonyama » Tue Jul 12, 2016 8:39 pm

Ik heb alleen het eerste fragment beluisted en ik kan me voorstellen dat je er moeite mee hebt... :x Wat een broddelpraat, zeg. Die juffrouw kan nauwelijks uit haar woorden komen. Dit is wat ik er van kan maken:


… nou, of dat het dit thema eigenlijk is inderdaad dat het zo vaak gebeurt, dat je dat wil benoemen als misstand.

Ja, nou kijk, ik heb dit nogmaals, .., dat kwam er deze zomer allemaal uit, dus dat is niet de intentie van dit boek, maar ik denk dat het wel relevant is dat zo'n… ik heb die toneelschool als decor gekozen, en er komt geen verzet, althans zo heb ik het ervaren, vanuit die omgeving. En dat geeft echt een dubbele… Dat is qua integriteit is dat voor het hoofdpersonage best wel een hekele (heikele?) kwestie van <onbegrijpelijk> aan het instituut, aan de man, of aan jezelf? En het is al allemaal zo spannend.

ngonyama
Superlid
Posts: 1333
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Luistervaardigheid

Post by ngonyama » Tue Jul 12, 2016 9:11 pm

Ok, hier is de rest en ja die ene spreekster broddelt maar door. Wazigheid alom...


... (dus) ik vind om een soort openbare heksenjacht te openen in een soort van gebied waar ik denk… waar het juist gaat over dat soort dingen vind ik discutabel. Aan de andere kant vind ik het natuurlijk de taak van onderzoeksjournalisten en van de wet en zeker van een opleidingsinstituut om dat super goed in de gaten te houden, en het mag nooit, nooit, nooit gebeuren natuurlijk in principe. Alleen het feit dat het af en toe voor komt is niet te vermijden. . . . . Als je in een machtpositie zit en iemand komt naar je toe en die begint jou te verleiden, dan nog mag je natuurlijk daar niet op ingaan, dan nog moet je gewoon hard zijn.

Makkelijk gezegd, maar is dat makkelijk gedaan?

Nou, ik vind die grijswaarde, vind ik het interessante ook voor mij als schrijver, want dus er zijn grijswaarden, en natuurlijk is het goed om dat ter discussie te stellen. Maar ik probeer daar… ik probeer in mijn boek een antwoord te geven op die discussie. En het is zeker zo dat in die positie is het gewoon… ben jij heel kwetsbaar. En degene die aan de andere kant staat, de oudere en de pedagoog ook, en de verantwoordelijke, daarvan hoop je dat die zo waakzaam of wijs is om, wat er ook van die andere kant komt, dat toch te kunnen pareren, enigszins.

Peter, hoe zit jij in deze discussie?

Nou ja, het gebeurt in zo ongelofelijk veel lagen van onze maatschappij. Alleen wat je net zei en wat Halina ook zei: is dit toch zo dat je verwacht niet voor een opleiding waar het gaat over de misstand in de wereld, hè? Dat het op het toneel heel vaak over wat wel in de wereld wel of niet kan en wat wel moeten en we leveren daar kritiek op, is toch verbijsterend dat je die praktijken ook daar tegenkomt. Maar het is jammer genoeg, het is geen uitzondering, denk, dat je dat overal maar ook overal altijd weer mee zult maken.

Ja, ja.

Maar ik vind het wel – moet ik hier zeggen: ik doe even chapeau – ik vind het heel dapper dat je daarover geschreven hebt.

Bedoel je met het titel [...], de titel is 'Wie ik aan het zijn was,' dat er voor de hoofdpersoon dingen gebeuren, waardoor ze anders is geworden dan ze eigenlijk had willen worden.

Ja, dat vind ik heel correct inderdaad van de titel zeker, want ik speel ook heel graag met het schuurvlak, zeg maar, van fictie en werkelijkheid, omdat het ook in die opleiding een heel spannend . . . ja, dat is allemaal zo, dat ga je door elkaar halen. En zij is eigenlijk nog… zij heeft nog geen identiteit als ze op die school komt. Die komt uit de provincie. En wie ben jij nou eenmaal? Dus zeker, die titel staat zeker symbool voor het zoeken naar het zijn en achteraf bekeken, voelt zij als ze terugblikt op die periode, dat dat een versie is geweest die wel zo is ingekleurd maar niet echt bij haar…

Speelt dat toch ook hiermee dat je in zo'n opleiding… er is nog altijd een ander verzet [?aspect], het is misschien een beetje een cliché, maar het is misschien toch wel zo, men wil graag in de . . . je wil graag bekend worden. Je wil graag, hè . . . Speelt dat ook een groter rol mee dat je daardoor als leerling...

Die wil slagen? Die wil slagen?

Nou, je wil gewoon erkenning.

Ja, dat is het, hè?

Je bent[, je zoekt?] toch naar bevestiging. En de ene wil bekend worden, [dat lag bij mij (anders)..], en het was voor mij niet het geval, omdat iedereen al bekend was om mij heen. Dus dat was niet het eerste . . .(waar ik aan dacht)

Het speelt wel altijd weer een rol.

brucenator
Waardevol lid
Posts: 41
Joined: Wed Jun 29, 2016 4:18 am
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Gender: Male

Re: Luistervaardigheid

Post by brucenator » Wed Jul 13, 2016 1:48 am

ngonyama,
Fantastisch! Heel erg bedankt.

Ik dacht dat 'grijswaarde' een krachtiger uitdrukking van 'waarde' moest zijn, maar dat kon ik niet in het woordenboek vinden, dus ik kon het niet zeker weten.

ngonyama
Superlid
Posts: 1333
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Luistervaardigheid

Post by ngonyama » Wed Jul 13, 2016 3:53 am

brucenator wrote:ngonyama,
Fantastisch! Heel erg bedankt.

Ik dacht dat 'grijswaarde' een krachtiger uitdrukking van 'waarde' moest zijn, maar dat kon ik niet in het woordenboek vinden, dus ik kon het niet zeker weten.
Nee het is iets als grey scale: nuances tussen zwart en wit (not necessarily 50 shades of it :-D )

brucenator
Waardevol lid
Posts: 41
Joined: Wed Jun 29, 2016 4:18 am
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Gender: Male

Re: Luistervaardigheid

Post by brucenator » Wed Jul 13, 2016 6:05 am

ngonyama wrote:Nee het is iets als grey scale: nuances tussen zwart en wit (not necessarily 50 shades of it :-D )
Ah ok, in het Engels noemen wij dat "a grey area," als ik dat nu goed begrijp.

Nou, ik vind die grijswaarde, vind ik het interessante ook voor mij als schrijver, want er zijn wel grijswaarden, en natuurlijk is het goed om dat ter discussie te stellen.

Well, I think this is a grey area. For me as a writer I also find it interesting, since there are certainly grey areas, and of course it makes a good topic for discussion.

brucenator
Waardevol lid
Posts: 41
Joined: Wed Jun 29, 2016 4:18 am
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Gender: Male

Re: Luistervaardigheid

Post by brucenator » Wed Jul 13, 2016 4:28 pm

ngonyama wrote:Wat een broddelpraat, zeg. Die juffrouw kan nauwelijks uit haar woorden komen.


Ja, het zou zeker leuk zijn als mensen ophouden met praten in half-zinnen en in plaats daarvan, een compleet gedachte uitdrukken!

ngonyama
Superlid
Posts: 1333
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Luistervaardigheid

Post by ngonyama » Wed Jul 13, 2016 8:06 pm

Grijswaardeschaal is letterlijk grey scale, zie bijv. http://www.standaard.be/cnt/blede_20100330_001

Post Reply