Mijn hond

Dit is het hoekje voor de creatieve geesten onder ons [this is the corner for the creative minds among us]. Begin je eigen verhaaltje, schrijf mee met een verhaaltje van iemand anders of schrijf zelfs een gedicht in het Nederlands! [start your own story, continue a story that someone else started or even write a poem in Dutch!]
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Leeuwin
Superlid
Posts: 130
Joined: Fri Sep 08, 2006 4:09 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English
Gender: Female
Location: Leuven, Belgie

Mijn hond

Post by Leeuwin » Sat Sep 16, 2006 9:21 pm

Zinsbouw :-k Een Geschiedenis, Mijn hond
A Story, My dog


Waar kan mijn hond zijn? Where can my dog be?

Ik heb geen idee, waar hij is. I have no idea where he is.

Hij ligt voor zijn huis, maar ik zie hem niet. He went for the house, but I don't see him.

Dit is niet gebeurt. This is not happening.

Ik hoop dat hij niet in gevaar is. I hope that he is not in danger.

Hij is een lief dier. He is a dear dog.

voortzetting.... :arrow:
to be continued....

Voor iedereen, Anyone is welcome to continue the story. :nod:

Tot de volgende keer, Leeuwin
Last edited by Leeuwin on Mon Nov 06, 2006 5:05 am, edited 1 time in total.

Leeuwin
Superlid
Posts: 130
Joined: Fri Sep 08, 2006 4:09 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English
Gender: Female
Location: Leuven, Belgie

Post by Leeuwin » Sun Sep 17, 2006 11:12 pm

Mijn hond

Misschien, hij gaat naar mijn buurman. Maybe he went to my nieghbour.

Ik ga naar mijn buurman, en hij zagt dat hij, hem niet hebben gezien. I went to my nieghbour, and he said that he had not seen him.

Hij zagt dat, "misschien jouw hond gaat naar het park. He said that, "maybe your dog went to the park.

voortzetting....
to be continued.....

Voor iedereen, anyone is welcome to add to the story, make it interessting
Groetjes, Leeuwin :lol:

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Post by Bieneke » Mon Sep 18, 2006 10:39 am

Leeuwin wrote:Zinsbouw Een Geschiedenis (verhaal), Mijn hond
A Story, My dog

Waar kan mijn hond zijn? Where can my dog be?
Ik heb geen idee, waar hij is. I have no idea where he is.
Hij ligt voor zijn huis, maar ik zie hem niet. He went for the house, but I don't see him.
Dit is niet gebeurtd (of: dit gebeurt niet). This is not happening.
Ik hoop dat hij niet in gevaar is. I hope that he is not in danger.
HijHet is een lief dier. He is a dear dog.

voortzetting Wordt vervolgd....
to be continued....

Voor iedereen, Anyone is welcome to continue the story.

Tot de volgende keer, Leeuwin
Heel goed, Leeuwin!
Leeuwin wrote:Mijn hond

Misschien, is hij gaatnaar mijn buurman gegaan. Maybe he went to my nieghbour.
Ik ga ging naar mijn buurman, en hij zagt zei dat hij hem niet hebben had gezien. I went to my nieghbour, and he said that he had not seen him.
Hij zagt zei: dat, "misschien is jouw hond gaat naar het park gegaan. He said that, "maybe your dog went to the park.

voortzetting Wordt vervolgd....
to be continued.....

Voor iedereen, anyone is welcome to add to the story, make it interessting
Groetjes, Leeuwin :lol:
Bieneke

Leeuwin
Superlid
Posts: 130
Joined: Fri Sep 08, 2006 4:09 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English
Gender: Female
Location: Leuven, Belgie

Post by Leeuwin » Mon Sep 18, 2006 5:44 pm

(verhaal) Mijn hond.

Ik ging naar het park en ik vond niet mijn hond, maar mijn vriend.
I went to the park and I found not my dog, but my friend.

" Dag Farah" ik zie. "Hoe maakt u het ?" "Het gaat me goed." zie Farah.
"Hello Farah" I said. "How ae you?" " I'm fine." said Farah.

"Wat is er aan de hand?" vraagt Farah. "Het is slechts, ik ben mijn hond kwijt." ik zie.
"What is wrong?" asked Farah. "It's bad, I have lost my dog." I said.

"Dat is jammer!" zie Farah. "Waar kun hij is?" vraagt Farah. "Ik weet het niet." ik zie.
That's a pity!' said Farah. "Where can he be?" asked Farah. "I don't know." I said.

"Hoe komt het dat hij weg is?" vraagt Farah. "Ik weet het niet, maar ik denk dat hij in het park is. Kun je mee eventjes helpen?" ik vraag.
"How is it that he is gone?" asked Farah. I don't know, but I think that he is in the park. Can you please help me?" I asked.

"Toch wel, ik ben blij je helpen" zie Farah. "Laten ons gaan!"
"Of course, I'm happy to help you" said Farah. Let's go!"

Wordt vervolgd.... :lol:
To be continued...

Tot de volgende keer, Leeuwin :-k

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Post by EetSmakelijk » Mon Sep 18, 2006 5:56 pm

En we liep? walked... door de park...and we walked through the park.
Calling? "rover! Rover! Rover! Waar ben je, Rover! Roooooooooooooooooooover! Waaaaaaaaaaaar ben je?! O mijn Rover, waar ben je gebleven?!!!"
Calling where are you, rover where are you, O Rover where have you gone?
(Sorry about the lazy translation, writing this really fast before I go out. :) )
Groetjes en leuk idee.
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

Leeuwin
Superlid
Posts: 130
Joined: Fri Sep 08, 2006 4:09 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English
Gender: Female
Location: Leuven, Belgie

Post by Leeuwin » Mon Sep 18, 2006 6:27 pm

Dank u voor uw antwoodt,

En dan, ik vraag een vrouw, " Heeft een hond in het park gezien?"
And then, I ask a lady, "Have you seen a dog in the park?"

"Wel, van wat houdt uw hondblik?" vraagt de mevrouw.
"Well, what does your dog look like?" asked the lady.

"Hij is groot en zwart, en hij had een rode kraag.
"He is big and black, and he has a red collar.

"Ik zaag hem bij de brug." zie de mevrouw.
"I saw him at the bridge." said the lady.

"Dank u wel, mevrouw" wij zeggen.
"Thank you very much, miss" we said.

Wij ging naar de brug.
We went to the bridge.

Wordt vervolgd.... :arrow:
To be continued....

Dag, Leeuwin :lol:

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Post by EetSmakelijk » Tue Sep 19, 2006 5:16 am

...maar er stond geen hond op de brug...but there was no dog on the bridge...
Groetjes,
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

Snoezig
Editor & titelmoderator
Posts: 93
Joined: Sat Aug 12, 2006 8:59 pm
Mother tongue: English
Second language: German

Post by Snoezig » Tue Sep 19, 2006 7:05 am

"Niet in paniek raken", zei Farah. "Nog niet!"
"Don't panic," said Farah. "Not yet!

"Weet jij, dit park heeft TWEE bruggen..."
"You know, there are TWO bridges in this park..."Great idea Leeuwin!
Groetjes
snoezig

Leeuwin
Superlid
Posts: 130
Joined: Fri Sep 08, 2006 4:09 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English
Gender: Female
Location: Leuven, Belgie

Post by Leeuwin » Tue Sep 19, 2006 11:07 pm

Zij gingen naar de tweede brug.
They went to the second bridge.

En wat zij zagen was geen mooi gezicht.
And what they saw was not a pretty sight.

Iemand nam onze hond.
Someone was taking our dog.

Alvoren wij iets konden zeggen, sloegen zij af.
Before we could say something , they drove off.

"Wat zouden wij moeten doen"? ik vraag Farah.
"What should we do"? I asked Farah.

"Ik weet het niet" zie Farah
"I don't know" said Farah.

Ik begon huilen.
I started crying.

wordt vervolgd...
to be continued...

Groetjes, Leeuwin :-D

User avatar
ania
Lid
Posts: 19
Joined: Thu Sep 14, 2006 11:21 am
Gender: Female

Post by ania » Wed Sep 20, 2006 7:39 am

"huil niet"-Ik heb gehoord... "wie zei dat?" -Ik vroeg (don't cry"-I've heard..."who said that"-I asked.)
"Ik zal je hond vinden en hem redden" antworde de vreemde (I will find and rescue your dog-answeared the stranger"
"wie ben je"- Farah vroeg (who are you? asked Farah)
"Ik ben de super held! Zij roepen mij......" (I am the super hero! THey call me....)


wordt vervolgd...


groetjes
Ania

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Post by Bieneke » Wed Sep 20, 2006 8:29 am

Ik ging naar het park en ik vond niet mijn hond, maar mijn vriend.
" Dag Farah" zei ik zie. "Hoe maakt u het ?" "Het gaat me goed." zie zei Farah.
I went to the park and I found not my dog, but my friend.
"Met mij gaat het goed" is gebruikelijker (more common).
"Wat is er aan de hand?" vraagt vroeg Farah. "Het is slechts heel erg, ik ben mijn hond kwijt." zei ik zie.
"What is wrong?" asked Farah. "It's bad, I have lost my dog." I said.

"Dat is jammer!" zie zei Farah. "Waar kun kan hij is zijn?" vraagt vroeg Farah. "Ik weet het niet." zei ik zie.
That's a pity!' said Farah. "Where can he be?" asked Farah. "I don't know." I said.

"Hoe komt het dat hij weg is?" vraagt vroeg Farah. "Ik weet het niet, maar ik denk dat hij in het park is. Kun je mee me eventjes helpen?" vroeg ik vraag.
"How is it that he is gone?" asked Farah. I don't know, but I think that he is in the park. Can you please help me?" I asked.

"Toch wel Natuurlijk, ik ben blij je te kunnen helpen" (of: "Ik help je graag") zie zei Farah. "Laten ons we gaan!"
"Of course, I'm happy to help you" said Farah. Let's go!"
En we liepen [walked...] door de het park...
and we walked through the park.
[Calling?] En we riepen: "rover! Rover! Rover! Waar ben je, Rover! Roooooooooooooooooooover! Waaaaaaaaaaaar ben je?! O mijn Rover, waar ben je gebleven?!!!"
Calling where are you, rover where are you, O Rover where have you gone?
En dan, toen vroeg ik vraag een vrouw, " Heeft u een hond in het park gezien?"
And then, I ask a lady, "Have you seen a dog in the park?"

Wel, van wat houdt uw hondblik hoe ziet uw hond eruit?" vraagt vroeg de mevrouw.
"Well, what does your dog look like?" asked the lady.

"Hij is groot en zwart, en hij had heeft een rode kraag halsband.
"He is big and black, and he has a red collar.

"Ik zaag zag hem bij de brug." zie zei de mevrouw.
"I saw him at the bridge." said the lady.

"Dank u wel, mevrouw" zeiden wij zeggen.
"Thank you very much, miss" we said.

Wij We gingen naar de brug.
We went to the bridge.
...maar er stond geen hond op de brug
"Niet in paniek raken", zei Farah. "Nog niet!"
"Don't panic," said Farah. "Not yet!

"Weet jij je, dit park heeft TWEE bruggen..."
"You know, there are TWO bridges in this park..."
Zij Ze gingen naar de tweede brug.
They went to the second bridge.

En wat zij ze zagen was geen mooi gezicht.
And what they saw was not a pretty sight.

Iemand nam onze hond mee.
Someone was taking our dog.

Alvoren wij we iets konden zeggen, sloegen zij af reden ze weg. [mooie zin!]
Before we could say something , they drove off.

"Wat zouden wij we moeten doen"? ik vraag Farah.
"What should we do"? I asked Farah.

"Ik weet het niet" zie Farah
"I don't know" said Farah.

Ik begon te huilen.
I started crying.
Ik heb een paar keer 'wij' door 'we' vervangen en 'zij' door 'ze'. We gebruiken de ongemarkeerde vorm veel vaker.
I replaced 'wij' by 'we' and 'zij' by 'ze' a few times. We use the unmarked (unstressed) form much more often.

Petje af, dames! Ik ben benieuwd wat er met de hond gaat gebeuren... ;-)
Bieneke

Snoezig
Editor & titelmoderator
Posts: 93
Joined: Sat Aug 12, 2006 8:59 pm
Mother tongue: English
Second language: German

Post by Snoezig » Wed Sep 20, 2006 9:20 pm

ania wrote:"huil niet"-Ik heb gehoord... "wie zei dat?" -Ik vroeg (don't cry"-I've heard..."who said that"-I asked.)
"Ik zal je hond vinden en hem redden" antworde de vreemde (I will find and rescue your dog-answeared the stranger"
"wie ben je"- Farah vroeg (who are you? asked Farah)
"Ik ben de super held! Zij roepen mij......" (I am the super hero! THey call me....)
...SuperHeld, natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk een super heldin, en ik heet Harriëtte...."
...Super Hero, of course. But I'm really a super heroine, and my name is Harriëtte...."

Leeuwin
Superlid
Posts: 130
Joined: Fri Sep 08, 2006 4:09 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English
Gender: Female
Location: Leuven, Belgie

Post by Leeuwin » Wed Sep 20, 2006 10:49 pm

"Wat zal u doen"? vroeg ik. "Ik zal rondom de stad vleigen en probeer waar uw hond zijn te zien"zei Harriëtte de superheldin.
"What will you do"? I asked. "I'll fly around the city and try to see where your dog is" said Harriëtte the superhero.

"Wat zullen we te doen?" vroeg Farah. "U zie naar de politie station gaan en vertelen ze wat u zaggen." zei Harriëtte.
"What shall we do?" asked Farah. "You should go to the police station and tell them what you saw." said Harriëtte.

Zo, Harriëtte vloogt rondom de stad. En we gingen naar de politie station.
So, Harriëtte flew around the city. And we went to the police staion.

wordt vervolg...
Tot de volgende keer, Leeuwin :lol:

User avatar
ania
Lid
Posts: 19
Joined: Thu Sep 14, 2006 11:21 am
Gender: Female

Post by ania » Thu Sep 21, 2006 11:57 am

Er was heel vele mensen en we moesten lang voor een politieagent wachten...
there was many people so we had to wait a long time for a policeman
tenslotte kommt hij...
finally he came...
"wat is jullie overkommen?" de flik vroeg
"what is happened to you" The cop asked
" mijn Hond is worden gekidnapt!" ikzei
" my dog was kidnapped
" jouw hond?" verraste zich de politieagent
"Your dog" the police man was surpised
"Ja, we zagen iemand hem van het park te nemen" ik antwortte.
"yes we so somebody taking him frim the park" I answeared
"maar we waren te ver and konden niets doen" Farah zei.
"but we were to far and we couldn't do anything" Farah said.
"hmmm niet goed. Het bedoelt dat de bende van gekke honden in de stad terug is.Deze week hebben we al enige aangifte als dit" De flik zei.
"hmm that's not good. It means that the gang of cary dogs is back in the town.This week we've already had few reports like this" the cop said.
"wat kunnen we nu doen?" Ik vroeg....
"what can we do now" I've asked

wordt vervolg...

groetjes
Ania

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Post by Joke » Thu Sep 21, 2006 8:52 pm

Snoezig / Leeuwin / Ania wrote:"Huil niet"- hoorde ik heb gehoord... "Wie zei dat?" -Ik vroeg ik
don't cry"-I've heard..."who said that"-I asked.
"Ik zal je hond vinden en hem redden" antwoordde de vreemdeling
I will find and rescue your dog-answeared the stranger"
"Wie ben je"- vroeg Farah vroeg
(who are you? asked Farah)
"Ik ben de super held! Ze noemen mij......"
I am the super hero! THey call me....

...Super Held, natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk een super heldin, en ik heet Harriëtte...."
...Super Hero, of course. But I'm really a super heroine, and my name is Harriëtte...."
"Wat gaat u doen"? vroeg ik. "Ik zal rondom de stad vliegen en proberen te zien waar uw hond is te zien"zei Harriëtte de superheldin.
"What will you do"? I asked. "I'll fly around the city and try to see where your dog is" said Harriëtte the superhero.

"Wat moeten wij te doen?" vroeg Farah. "Jullie moeten naar het politiebureau gaan en vertellen ze wat jullie zagen (gezien hebben)." zei Harriëtte.
"What shall we do?" asked Farah. "You should go to the police station and tell them what you saw." said Harriëtte.
Dus Harriëtte vloogt rondom de stad. En wij gingen naar het politiebureau.
So, Harriëtte flew around the city. And we went to the police staion.


Er waren heel veel mensen en we moesten lang op een politieagent wachten...
there was many people so we had to wait a long time for a policeman
Tenslotte kwam hij...
finally he came...
"Wat is jullie overkomen?" vroeg de flik vroeg. ('Flik' is used only in Flanders, in Dutch we say 'agent' or, less polite, 'smeris')
"what is happened to you" The cop asked
" Mijn hond is worden gekidnapt!" zei ik zei
" my dog was kidnapped
" Je hond?" vroeg de politieagent verrast.
"Your dog?" the police man was surpised
"Ja, we zagen iemand hem van het park te meenemen uit het park," antwoordde ik antwortte.
"yes we so somebody taking him frim the park" I answeared
"maar we waren te ver en konden niets doen" zei Farah zei.
"but we were to far and we couldn't do anything" Farah said.
"Hmmm, dat is niet goed. Het betekent dat de bende van de gekke honden in de stad terug is (terug is in de stad). Deze week hebben we al meer van dit soort aangiftes gehad als dit" zei de flik zei.
"hmm that's not good. It means that the gang of crazy dogs is back in the town.This week we've already had few reports like this" the cop said.
"Wat kunnen (moeten) we nu doen?" vroeg ik vroeg....
"what can we do now" I've asked
Leuk verhaal! Jullie hebben me wel een hoop werk bezorgd :P Zal ik het voorlezen als het af is?
Nice story! You caused me a lot of work :P Would you like me to read it when it is finished?

Groetjes Joke

Post Reply