Inti qieghed hawn: Grammar > Nouns and articles > BreadCrumbs

Indefinite article 'een'
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn ...

Just like in English, the Dutch language has only one indefinite article: 'een'. Whether the noun is a het or a de word is no issue. The plural indefinite noun is blank, again the same as in English.

-- de-nouns het-nouns
singular een

een man

(a man)
een

een huis

(a house)
plural --

mannen

(men)
--

huizen

(houses)

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament May 03, 2007 ::