Inti qieghed hawn: Grammar > Nouns and articles > BreadCrumbs

Diminutives ending in -pje
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn ...

-tje -etje
-pje -kje

The ending -pje is added to nouns that end in:

  • a long vowel followed by -m
  • -lm or -rm
  • unstressed -um or -em, where 'e' is a mute e

Note that nouns ending in short vowels followed by -m get -etje?.

de oom het oompje the uncle
de bezem het bezempje the broom
de duim het duimpje the thumb
de worm het wormpje the worm
de braam het braampje the raspberry
de film het filmpje the film
het museum het museumpje the museum
het stadium het stadiumpje the phase

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament May 03, 2007 ::