Inti qieghed hawn: Grammar > Pronouns > BreadCrumbs

Dependent demonstratives
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn ...

A dependent demonstrative pronoun always precedes the noun (antecedent) it refers to.

Just like in English, we make a distinction between this and that (singular) and these and those (plural). The Dutch, however, add an extra distinction between de-nouns and het-nouns?.

Recall that plural Dutch nouns are always de-nouns.

English Dutch
this
this house is big
dit :: singular het-nouns
dit huis is groot
this
this bike is yellow
deze :: singular de-nouns
deze fiets is geel
these
these houses are big
these bikes are yellow
deze :: plural nouns
deze huizen zijn groot
deze fietsen zijn geel
that
that house is big
dat :: singular het-nouns
dat huis is groot
that
that bike is yellow
die :: singular de-nouns
die fiets is geel
those
those houses are big
those bikes are yellow
die :: plural nouns
die huizen zijn groot
die fietsen zijn geel

Examples

De-noun

[De film]
Heb je deze film gezien?
[the movie]
Have you seen this movie?
[De film]
Heb je die film gezien?
[the movie]
Have you seen that movie?
[De films]
Heb je deze films gezien?
[the movies]
Have you seen these movies?
[De films]
Heb je die films gezien?
[the movies]
Have you seen those movies?

Het-noun

[Het boek]
Heb je dit boek gelezen?
[the book]
Have you read this book?
[Het boek]
Heb je dat boek gelezen?
[the book]
Have you read that book?
[De boeken]
Heb je deze boeken gelezen?
[the books]
Have you read these books?
[De boeken]
Heb je die boeken gelezen?
[the book]
Have you read those books?

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!
L-ahhar aggornament June 28, 2008 ::