Inti qieghed hawn: Grammar > Pronouns > BreadCrumbs

Summarizing dit, deze, die, and dat
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn ...

  • Dependent and independent demonstrative pronouns
English Dutch
this
this house
this is big
this bicycle
this is yellow
dit/deze
dit huis [het huis]
dit is groot
deze fiets [de fiets]
deze is geel
that
that house
that is big
that bicycle
that is yellow
dat/die
dat huis [het huis]
dat is groot
die fiets [de fiets]
die is geel
these
these houses
these are big
these bicycles
these are yellow
deze
deze huizen [de huizen]
deze zijn groot
deze fietsen [de fietsen]
deze zijn geel
those
those houses
those are big
those bicycles
those are yellow
die
die huizen
die zijn groot
die fietsen
die zijn geel
  • Independent demonstratives linked to a noun
English Dutch
this
this is a nice book
dit
dit is een leuk boek
that
that is a nice book
dat
dat is een leuk boek
these
these are nice books
dit
dit zijn leuke boeken
[not: deze zijn leuke boeken]
those
those are nice books
dat
dat zijn leuke boeken
[not: die zijn leuke boeken]

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!
L-ahhar aggornament June 28, 2008 ::