Inti qieghed hawn: Grammar > Pronouns > BreadCrumbs

Iemand & niemand (someone and noone)
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn ...

The Dutch do not make a difference between 'someone' and 'anyone'. They are both called iemand.

Iemand and niemand are singular pronouns.

Dutch Application English
iemand singular someone, anyone
niemand singular noone
Heb je het al aan iemand verteld? Did you already tell anyone?
Ik heb het al aan iemand verteld. I already told it to someone.
Nee, ik heb het nog aan niemand verteld. No, I did not tell anyone yet.
Niemand mag het weten. Noone is allowed to know.

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!
L-ahhar aggornament June 28, 2008 ::