Inti qieghed hawn: Grammar > Spelling and pronunciation > BreadCrumbs

Dieresis ()
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn Mirko Bonello

Jekk vokala jkollha dieresis, din tifforma l-bidu ta' sillaba ġdida. Din hija intużata biex tindika fejn għadna naqsmu vokala doppja jew kumbinazzjoni vokolari f'sillabi separati. Mingħajr id- dieresis, vokala doppja jew kumbinazzjoni vokolari jagħmlu biss sillaba waħda.

e-go-is-ti-sch egoïstisch selfish (egoist)

L-oi f'egoistisch tiġi pronunzjata bħal fl-Ingliż oy. Jekk nagħtu dieresis lil i bħal f'egoïstisch, l- tiġi pronunzjata bħal ohwee fl-Ingliż.

re-eel reëel real (rejali), realistic (rejalistiku)

Mingħajr id-dieresis, ma nkunux nafu fejn naqsmu is-sekwenza ta 'e'ijiet fis-sillabi. Tista' tkun re-eel, imma anke ree-el.

sym-pa-thie-en sympathieën sympathies (simpatiji), preferences (preferenzi) 

L-istess nistgħu ngħidu għal sympathieën. Mingħajr id-dieresis, ma nkunux nafu jekk nużawx sym-pa-thie-en jew sym-pa-thi-een.

Kif tista' taqra fis-sezzjoni dwar il-vokali twal, il-kumbinazzjoni 'ui' hi pronunzjata bħala vokala waħda twila. Fil-kelma altruïstisch, irridu nippronunzjaw 'u' u 'i' bħala żewġ vokali separati. Biex nagħmlu dan, ikollna inqedgħu dieresis fuq l-'i'.

mingħajr dieresis (ħażin!) altruistisch maqsuma f'sillabi differenti: al-truis-tisch
b'dieresis: altruïstisch maqsuma f'sillabi differenti: al-tru-is-tisch

egoïstisch, reëel, sympathieën, altruïstisch

Meta naqsmu kelma fl-aħħar ta' linja b'tali mod li s-sillaba fil-bidu tat-tieni linja tibda bid-dieresis, m'hemmx għalfejn niktbu id-dieresis (ġa għamilnieha ċara bil-mod kif qsamna l-kelma).

ego- re- sympathie- altru-
istisch eel en istisch

Eżerċizzju tajjeb: żur is-site ta' gazzetta Olandiża, e.g. il-gazzetta Fjaminga link esternaDe Tijd u għażel artiklu. Għażel xi kliem u aqsamhom f'sillabi.

Biex tiċċejka r-risposti, tista' żżur link esternawww.woordenlijst.org. Daħħal il-kelma fl-ispazju l-vojt u s-sit jaqsamhielek f'sillabi awtomatikament.

L-mp3s kollha f'din il-paġna:

nizzel mp3 egoïstisch, reëel, sympathieën, altruïstisch

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament April 05, 2009 ::