Inti qieghed hawn: Grammar > Spelling and pronunciation > BreadCrumbs

Pronunzja ta' vokali qosra
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn Mirko Bonello

a Ippronunzja bħall-ittra Ingliża u fil-kelma but [ɑ]


zacht (morbidu)
zat (ħafna, fis-sakra)
gat (toqba)
nat (imxarrab)
kam (pettne)
star (iebes, rasu iebsa)
pakken (iġġib)
wachten (tistenna)
wakker (tqum)
e Ippronunzja bħall-ittra Ingliża e fil-kelma let [ɛ]


gek (miġnun)
bestek (għodda ta' l-ikel)
rem (ibbrekja)
stem (vuċi)
les (lezzjoni)
spel (logħba)
merken (tinnota)
wekker (żviljarin)
stekker (plakka)
kelder (kantina)
i Ippronunzja bħall-ittra Ingliża i fil-kelma sit [ɪ]


wit (abjad)
Brit (raġel Ingliż)
bezit (pussess)
kin (geddum)
gil (twerżiqa)
stil (silenzju)
wissen (tħassar)
richten (timmira)
onmiddellijk (immedjatament)
winter (xitwa)
o Ippronunzja bħall-ittra Ingliża o fil-kelma border, imma iqsar [O] en [ɔ]


los (maħlul, liberu)
vol (mimli)
zon (xemx)
lot (destin)
zot (miġnun)
stom (stupidu)
donker (dlam)
worden (issir)
slordig (disordnat)
u Ippronunzja bħall-ittra Ingliża u fil-kelma burden [ʏ]


kus (bewsa)
Rus (Russu)
zus (oħt)
nut (tuża / użu)
mug (nemusa)
vlug (malajr)
tussen (bejn)
gulden (guilder)
zuchten (to sigh)
y L-istess bħall-ittra Ingliża y fil-kelma system [ɪ]

mys-te-rie (misteru)
sys-teem (sistema)
symp-toom (sintomu)

L-mp3s kollha f'din il-paġna

nizzel mp3 zacht, zat, gat, nat, kam, star, pakken, wachten, wakker nizzel mp3 gek, bestek, rem, stem, les, spel, merken, wekker, stekker, kelder nizzel mp3 wit, Brit, bezit, kin, gil, stil, wissen, richten, onmiddellijk, winter nizzel mp3 los, vol, zon, lot, zot, stom, donker, worden, slordig nizzel mp3 kus, Rus, zus, nut, mug, vlug, tussen, gulden, zuchten nizzel mp3 mysterie, systeem, symptoom

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament May 07, 2009 ::