Inti qieghed hawn: Grammar > Spelling and pronunciation > BreadCrumbs

Keeping vowels long
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn Mirko Bonello

Nomi fil-plural u r-regola li sillaba qatt ma tista tispiċċa b'vokala doppja

Kif se tara iktar tard, il-plural ta' nom huwa normalment iffurmat billi iżżid -en wara n-nom singulari.

Ejja nikkunsidraw il-kelma maan (qamar).

Biex niffurmaw il-plural, inżidu -en: maanen

Jekk inkissruha f' sillabi, nispiċċaw b': maa-nen

Imma, jekk nobdu r-regola li ma jistax ikun hemm vokali doppji fl-aħħar ta' sillaba, ma nistawx nħallu s-sillaba tispiċċa b' aa doppja.

Ir-raġuni għal dan hija li sillaba li tispiċċa b' a waħda hija diġa kkunsidrata bħalha sillaba b'vokala twila (ftakar li vokala qasira dejjem tispiċċa b'konsonanta). It-tieni a hija għalhekk bla użu: b'hekk it-tieni a tista' tibqa barra.

maanen --> ma-nen --> manen

Kelma b'vokala twila għandha tibqa twila

Issa ser nagħmlu bil-maqlub: għandna kelma fil-plural b'vokala twila, u rridu nikkonvertuha fis-singular.

Ejja nieħdu in-nom fil-plural stenen (ġebel).

L-ewwel sillaba għandha vokala twila, għax jekk naqsmuha f' sillabi, naraw li l-ewwel sillaba tispiċċa b'vokala (e):

stenen

Biex niffurmaw is-singular, irridu nneħħu -en:

sten

Issa, is-sillaba tispiċċa b' konsonanta. Nafu li jekk sillaba għandha vokala waħda u tispiċċa b' konsonanta, il-vokala hija qasira.

Imma l-kelma fil-forma plurali kellha vokala twila, li ġeneralment ifisser li trid iżżomm il-vokala twila fis-singular ukoll.

Biex nagħmlu dan inżidu vokala:

steen

Ftakar li l- vokali doppji kollha huma vokali twal.


Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament January 02, 2010 ::