Inti qieghed hawn: Grammar > Spelling and pronunciation > BreadCrumbs

Konsonanti li jinħassu u li ma ħinhassux
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn Mirko Bonello

Fl-Olandiż, insibu konsonanti mleħħnin u dawk mhux mleħħnin. L-Olandiżi jirreferu għalihom bħala qawwija(mhux imleħħnin) u rotob (imleħħnin). Konsonanta ratba hija msejħa mleħħna għax ikollok bħonn tuża l-kordi vokaliċi tiegħek biex tipproduċi l-ħoss. Konsonanta qawwija (mhux imleħħna) tista' tinħoloq mingħajr ma tuża leħnek.

Kull vokala mleħħna għandha l-kontraparti tagħha. Eżempji huma b u p u d u t.

Bħal ħafna lingwi, inkluż l-Ingliż, konsonanti mleħħnin huma sostitwiti b'dawk mhux imleħħnin. Pereżempju l-kelma Ingliża thief, fil-plural, l-f issir v: thieves.

Soft consonants v and z turning into hard f and s

A Dutch word never ends in the soft consonants z or v. Instead, we use their hard equivalents s and f.

Take, for example the word bazen (bosses)

To get its singular, we subtract -en:

baz

You probably noticed that the long vowel turned into a short one (see rules for keeping words short/long), so we add an extra a:

baaz

Following the rule that a Dutch word never ends in a z or v, we replace z by s:

baas

Examples:

Plural Singular Plural Singular
scherven (scatters) scherf druiven (grapes) druif
reuzen (giants) reus leuzen (slogans) leus

We apply the same principle to verbs. As you will read later on, to derive the verb stem from an infinitive, you have to subtract -en.

Infinitive Stem Infinitive Stem
durven (to dare) durf blijven (to stay) blijf
wijzen (to point) wijs lezen (to read) lees

There are two more voiced-unvoiced consonant pairs: The voiced consonants d and b have t and p as their unvoiced equivalents. If d is at the end of a word, we pronounce it as t, b is pronounced as p. However, they are not actually replaced by their hard counterparts.

We could identify a third pair: Unvoiced g and voiced ch. Most Dutch speakers do not distinguish make a distinction between the two of them.


Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament January 03, 2010 ::