Inti qieghed hawn: Grammar > Verbs > BreadCrumbs

Stem rule II
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Tradott mill-Ingliz minn ...

If a crude stem ends in two identical consonants, we subtract one consonant.

A stem never ends in two identical consonants

Recall that a syllable never ends in two identical consonants.

infinitive english crude stem stem
pakken to get pakk pak
missen to miss miss mis
wennen to get used wenn wen
lukken to succeed lukk luk
stoppen to stop stopp stop
vallen to fall vall val

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!
L-ahhar aggornament May 03, 2007 ::