Inti qieghed hawn: Grammar > Word order > BreadCrumbs

Relative clause: examples
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!
L-ahhar aggornament May 12, 2007 ::