Inti qieghed hawn: Bidu > BreadCrumbs

Kif tista' tghin
  • Klikkja hawn biex tipprintja din il-pagna. Il-kontenut tal-kolonna tan-nofs biss ser jigu pprintjati.
  • Ibghat din il-pagna bl-email.
  • {Zid din il-pagna mal-lista tal-"Favourit" tieghek [IE].)
  • Irraporta zball.
  • Ara il-"wiki code" ta' din il-pagna

Trodotta minn Mirko Bonello

Hemm diversi modi kif inti tista' tikkontribwixxi għal dan is-sit elettroniku:

Ibgħat korrezzjonijiet u suġġerimenti

Jekk tiltaqa' ma' xi żball jew link li ma taħdimx, ikkuntatjani. Jekk hux 'typo' jew żball fl-ispjegazzjoni, korrezzjonijiet - kollha huma milqugħa. Peress illi din is-sit elettroniku huwa miżmum minn persuna waħda biss, żbalji huma inevitabbli. Proofreaders, jekk tridu ibgħatuli l-korrezzjonijiet tagħkom!

Fil-lista ta' affarijiet li rrid nagħmel, hemm għadd ta' suġġetti li jeħtieġu li jiġu miżjuda ma' dutchgrammar.com. Suġġerimenti dwar it-tip ta' kontenut li għandu jiġi miżjud jghinni nistabilixxi l-prijoritajiet tiegħi.

Taħseb li ċertu suġġett jista 'jiġi spjegat aħjar? Għandek idea tajba dwar it-tqassim jew l-istruttura tal-website? Aqsamaha miegħi!

Ittraduċi kontenut

Għalkemm nieħu interess kbir fil-lingwi, ma narax lili nnfsi tajba biex nittraduċi dawn il-paġni fi kwalunkwe lingwa oħra apparti l-Ingliż. Għandek il-ħin u l-persistenza biex tittraduċi ftit paġni fil-lingwa tiegħek stess? Ikkuntattjani! Tibdiex tittraduċi mingħajr ma tikkuntattja lili l-ewwel, ghax xi ħadd ieħor jista' tkun diġà beda jaħdem fuq l-istess haġa.

Għamel donazzjoni

Kif tafu, il-kontenut kollu fuq dan is-sit huwa disponibbli b'xejn. L-intenzjoni tiegħi hi li nżommha hekk, għax nemmen li is-sbuħija ta' l-internet huwa li tippermetti lill-persuni mid-dinja kollha jaqsmu l-kompetenza tagħhom ma' dawk li jkollhom bżonn. Madankollu, iż-żamma ta' sit elettroniku tiswa' l-flus kif ukoll ħin.

Meta żżur a kors elettroniku irriklamat bhala b'xejn, l-għan prinċipali tigħek huwa probabbilment li ma tonfoqx flus. Il-ersuna li għenitni nsewwi il-magna tal-ħasil mis-sit elettroniku ma' ħaditx flus minn għandi lanqas (iżda nagħmel mezz biex niddona għal $ WEB () organizzazzjonijiet ta' karita). Madankollu, għal dawk li jistgħu jaffordjaw li jghinuni, mingħajr ebda mistħija infakkarhom il-possibbiltà li jiddonaw:

Jekk ma'għandekx kont mal-Paypal, iħeġġek tagħmel wieħed.


Mistoqsijiet? Mistoqsijiet?
     Zur il-forum taghna!

L-ahhar aggornament April 03, 2009 ::