Je bent hier: Grammatica > werkwoorden > BreadCrumbs

Kale infinitief: modale werkwoorden
  • Klik hier om de pagina af te drukken. Alleen de tekst in de middelste kolom wordt afgedrukt
  • Verstuur deze pagina per e-mail
  • {Voeg deze pagina toe aan je favorieten [IE])
  • Meld een fout
  • Bekijk de wikicode van deze pagina

Vertaald uit het Engels door Bieneke Berendsen

Modale werkwoorden geven aan hoe een actie wordt uitgevoerd: verplicht, vrijwillig, toegestaan, enzovoort.

blijven Hij blijft zich afvragen of..
gaan Hij gaat een stukje lopen.
komen Hij komt vanavond eten.
kunnen Zij kunnen niet zingen.
moeten Zij moet haar huiswerk doen.
mogen Ik mag niet zingen.
willen Wij willen hier blijven.
zullen Jij zult lekker slapen.

Komen wordt ook genoemd in de lijst met hulpwerkwoorden die worden gevolgd door te + infinitief. Merk het verschil in betekenis op: het werkwoord 'komen' zonder te betekent arriveren, terwijl komen te betekent dat er iets gaat gebeuren.

Eigenlijk zijn niet alle werkwoorden in de lijst hierboven modale werkwoorden, maar dit is een taalkundige kwestie die hier niet zo van belang is.


Vragen? Vragen?
     Bezoek ons forum!
Laatst bijgewerkt op: December 11, 2007 ::